Al MK EN

N J O F T I M

Logo BZ copy

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ‘Plani detal  Urbanistik për pjesën BU 2 dhe BU 9, Komuna Dibër’.   Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik Plani detal urbanistik për […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.06.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 37 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 23.05.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 36të të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 18.04.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 35 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

Raport i kryetarit M-r Ruzhdi Lata m...

Press Konference Prill 2016 foto

Kryetari i Komunës së Dibrës, M-r Ruzhdi Lata, me rastin e tre vjetorit si kryetar komune, në ambientet e komunës mbajti press konferencë për mediat lokale te Dibrës që të njoftojë opinionin e gjerë për të gjitha projektet e pushtetit […]

8 Prill, Dita Ndërkombëtare e Romëve

Dita nderkombetare e romeve 1

Dita Ndërkombëtare e Romëve është një kremtim i historisë Rome, traditave dhe kulturës ashtu si edhe thirrje për përfshirje sociale. Me këtë rast edhe kryetari i Komunës M-r Ruzhdi Lata priti me kënaqësi mysafir përfaqësues të […]

Kadastra

Harta
enabavki
SiteLock