Al MK EN

TURNIRI TRADICIONAL DIBRA 2016

2

            Në kuadër të aktiviteteve tradicionale të manifestimit “Vera Kulturore Dibra 2016” në vazhdim është duke u realizuar turniri në futboll të vogël. Sivjet në këtë turnir marrin pjesë 16 ekipe nga Dibra, fshatrat […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 25.07.2016 merret ky: […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ‘Plani detal  Urbanistik për pjesën BU 2 dhe BU 9, Komuna Dibër’.   Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik Plani detal urbanistik për […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.06.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 37 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 23.05.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 36të të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

N J O F T I M

Logo BZ copy

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 18.04.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 35 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

Kadastra

Harta
enabavki
SiteLock