Al MK EN

N J O F T I M

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për Bllok-1 (ndryshim dhe plotësim), KK Dibër 2, KK Dibër 3, Komuna Dibër”.
 

K O N K U R S

Në bazë të nenit 50 pika 11 të “Ligjit për vetëadministrimit lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr.5/02, nenit 17 pika 8 e “Statutit të Komunës” së Dibrës sjellur me datë 03.10.2003, Komuna Dibër shpall : […]

N J O F T I M

Kryetari i Komunës Dibër bën SHPALLJE për caktimin e vendeve ku është e lejuar vendosja e afisheve zgjedhore për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit komunal dhe Kryetarit të Komunës në zgjedhjet lokale 2017.

Turnir tradicional në futboll të vogë...

Në kuadër të manifestimit “Vera Kulturore Dibra 2017” Komuna e Dibrës organizon turnirin tradicional në futboll të vogël “Dibra 2017” që do të filloj me datë 16.08.2017. Paraqitja e ekipeve mund të bëhet te zyra […]

Dibra shënon 9 Majin- Ditën e Evropës

Komuna e Dibrës në bashkëpunim me EU Info Qendrën edhe këtë vit me aktivitete të shumta shënoi  9 Majin, Ditën e Evropës. Në organizimin e këtij evenimenti bashkëpunuan edhe OJQ dhe shkollat fillore dhe të mesme. Aktivitete që janë […]

L A J M E R I M

  9 Maj – Dita e Evropës Të nderuar qytetarë  Komuna e Dibrës dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoni, me rastin e shënimit të 9 Majit Ditës së Evropës, organizon manifestim me një sërë aktivitetesh argëtuese.   […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 24.04.2017 merret ky: […]

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Plani Detal Urbanistik për Bllokun 4”.

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Planin Detal Urbanistik për pjesë të BU-3”.

 

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki