Al MK EN

Letër falenderimi nga Ambasadorja e Gjermanisë për Kryetarin M-r Ruzhdi Lata

I nderuari kryetar, zotëri Lata,

“Në emër të Ambasadores së Republikës Federale të Gjermanisë, d-r, Christine Althauzer, ju falënderojmë për mikpritjen dhe bujarinë tuaj gjatë vizitës sonë në Komunën e Dibrës. Ambasadorja është e kënaqur që nëpërmjet programit Projekte te Vogla, arriti të jep një kontribut të vogël në përmirësimin e kushteve për klasët e para në shkollën tuaj.

Ne ju dëshirojmë shumë sukses në të ardhmen.

Me respekt,

Marina Serafimovska
Ref. Wirtschaft und WZ
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki