Al MK EN

Komuna Dibër prezentohet në revista Europiane

Sot në Kabinetin e Kryetarit të komunës M-r Ruzhdi Lata qëndruan përfaqësuesit e revistës prestigjioze europiane THE EUROPEAN TIMES.
Qëllimi i kësaj vizite ishte për të invtervistuar Kryetarin e komunës në lidhje me qytetin e Dibrës, projektet e realizuara, planet dhe projektet për të ardhmen, planet zhvillimore, mundësitë për zhvillim ekonomik lokal, zhvillimi i turizmit etj.
Pasqyrimi i komunës Dibër në revista të këtij niveli është kënaqësi për ne si pushtet vendor, sepse shpresojmë që do të hapen prespektiva të reja zhvillimore nga investitorë të jashtëm europian.

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki