Al MK EN

Studentët e Fakultetit të Arkitekturës vizitojnë Komunën e Dibrës

Sot Komunën e Dibrës e vizituan studentët e Fakultetit të Arkitekturës pranë Unversitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Qëllimi i kësaj vizite ishte që të marrin detyrë projektuese në bazë të planprogramit studimor për të projektuar Qendër Muzeale. Kryetari i komunës M-r Ruzhdi Lata gjatë pritjes i falenderoi që kanë zgjedhur Dibrën për këtë projektim dhe u ofroi infrastrukturën dhe resurset e nevojshme komunale.

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki