Al MK EN

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Plani Detal Urbanistik për Bllokun 4”.

thumbnail of Njoftim per BU 4

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki