Al MK EN

N J O F T I M

Kryetari i Komunës Dibër bën SHPALLJE për caktimin e vendeve ku është e lejuar vendosja e afisheve zgjedhore për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit komunal dhe Kryetarit të Komunës në zgjedhjet lokale 2017.

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki