Al MK EN

N J O F T I M

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për Bllok-1 (ndryshim dhe plotësim), KK Dibër 2, KK Dibër 3, Komuna Dibër”.

 

thumbnail of Vendim

Vendim 

thumbnail of Formularithumbnail of Plani sintezë 1thumbnail of Plani sintezë 2

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki