Al MK EN

N J O F T I M

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues “Plani detal urbanistik për Bllok 2, Komuna Dibër”.

 

thumbnail of Formular për moszbatim të vlerësimit strategjik – Bllok 2

Formular

thumbnail of Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik – Bllok 2

Vendim

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki