Al MK EN

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë qytetarët dhe personat juridik se Komuna Dibër organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ” PAU për formimin e PN 1.1.1, PN 1.1.2 dhe PN 1.1.3 V2 Shëndetësi dhe mbrojtje sociale, nga PUJVP për Kompleksin banjor Kosovrast VQ Banja KK Kosovrast i Poshtëm”.

 

thumbnail of Lajmërim

Lajmërim

thumbnail of PAU

PAU

thumbnail of PAU Plani Sintezë

PAU Plani Sintezë

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki