Al MK EN

Informata me karakter publik

Kontakt

Komuna e Dibrës

Tel: 046/ 831 196

Fax: 046/ 831 015

e-mail:  dibra@dibra.gov.mk

Person i autorizuar për realizim të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

  • Majlinda Kaba Osmani

Tel: 046/ 831 196

e-mail: dibra@dibra.gov.mk

FORMULAR:

KËRKESË për qasje tek informatat e karakterit publik: Kërkesë

FORMULAR për ankesë: Ankesë

http://www.komspi.mk/

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki