Al MK EN

HAPJA E FESTIVALIT FOLKLORIK “ODA DIB...

“Oda Dibrane” në gjuhën popullore simbolizon dhomën e pritjes së mikut. Ajo është simbol i vatrës së besës e bujarisë, qëndresës e trimërisë. Oda ka shërbyer ndërkohë edhe si vendi ku thureshin e merrnin udhë këngët e bukura […]

NJ O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 26.10.2015 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e njëzet e tetë e Këshillit të Komunës […]

Vazhdon bashkëpunimi i Komunës së Dib...

Në ambinetet e Komunës së Dibrës u mbajt Tribunë me temë “Roli i mediave në shoqëri me akcent të veçantë për gjendjen e mediave në nivel lokal.  Në këtë tribunë të pranishëm ishin Kryetari i Komunës Mr.Ruzhdi Lata, […]

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë qytetarët dibranë se më datë 29.10.2015 (e Enjte) ora 19:00 në Sallën e Sportit në Dibër do të mbahet Festivali Folklorik “ Oda Dibrane” Në manifestim marrin pjesë grupe folklorike nga Shqipëria, Kosova, […]

Fituesit e konkursit

Në bazë të konkursit të shpallur sipas nenit 50 pika 11 të “Ligjit për vetadministrimit lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr.5/02, nenit 17 pika 8 e “Statutit të Komunës” së Dibrës sjellë më datë […]

Edicioni i XIV i Festivalit Tradicion...

Edicioni i XIV i Festivalit Tradicional “Teatri shqiptar në Maqedoni-Dibër 2002-2015”

PUNTORI: Përpunimi i strategjisë zhvi...

Me datë 10.09.2015 në ambientet e komunës Dibër u mbajt punëtoria e parë për përpunimin e strategjisë së zhvillimit për rajonin e Dibrës dhe Rekës (2016-2026), me grupin e parë (trashëgimia kulturore dhe natyrore), në të cilën […]

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë...

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoni. Ekselenca e tij Fatos Reka sot vizitoi Kryetarin e Komunës së Dibrës Mr.Ruzhdi Lata. Kryetari e informoi për aktivitetet dhe projektet e komunës, në takim gjithashtu u bisedua edhe për […]

К О Н К У Р С

Врз основа на член 50 точка 11 на „Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија”) бр.5/02, член 17 точка 8 на […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki