Al MK EN

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Ndryshim dhe Plotësim i Planit Detal Urbanistik të qytetit të […]

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për Bllokun 4, Lagja Venec-1, Dibër 2016-2021
 
 

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për pjesë të BU 3, Lokaliteti ”A” – Dibër, 2016-2021”
 
 

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik të qytetit të Dibrës për pjesë të BU – “Tregu i qytetit” KK Dibër 2, KK Dibër 3, Komuna […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.03.2017 merret ky: […]

L A J M Ë R I M

Të nderuar,            Në lidhje me projektin për deponinë rajonale, përkatësisht projektin: “Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetë qëndrueshëm për menaxhimin me […]

Studentët e Fakultetit të Arkitekturë...

Sot Komunën e Dibrës e vizituan studentët e Fakultetit të Arkitekturës pranë Unversitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Qëllimi i kësaj vizite ishte që të marrin detyrë projektuese në bazë të planprogramit studimor për […]

Ministri i Ekonomisë dhe ministri për...

Sot Komunën e Dibrës e vizituan ministri i Ekonomisë, Driton Kuci dhe ministri për Investime, Arlind Zeqiri. Ata biseduan me kryetarin e komunës M-r Ruzhdi Lata për punët dhe investimet e realizuara deri më tani, si dhe mundësitë, […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.02.2017 merret ky: […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki