Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.03.2017 merret ky: […]

L A J M Ë R I M

Të nderuar,            Në lidhje me projektin për deponinë rajonale, përkatësisht projektin: “Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetë qëndrueshëm për menaxhimin me […]

Studentët e Fakultetit të Arkitekturë...

Sot Komunën e Dibrës e vizituan studentët e Fakultetit të Arkitekturës pranë Unversitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Qëllimi i kësaj vizite ishte që të marrin detyrë projektuese në bazë të planprogramit studimor për […]

Ministri i Ekonomisë dhe ministri për...

Sot Komunën e Dibrës e vizituan ministri i Ekonomisë, Driton Kuci dhe ministri për Investime, Arlind Zeqiri. Ata biseduan me kryetarin e komunës M-r Ruzhdi Lata për punët dhe investimet e realizuara deri më tani, si dhe mundësitë, […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.02.2017 merret ky: […]

Komuna Dibër prezentohet në revista E...

Sot në Kabinetin e Kryetarit të komunës M-r Ruzhdi Lata qëndruan përfaqësuesit e revistës prestigjioze europiane THE EUROPEAN TIMES. Qëllimi i kësaj vizite ishte për të invtervistuar Kryetarin e komunës në lidhje me qytetin e Dibrës, […]

Komuna e Dibrës për herë të parë merr...

Në prani të rreth dyqind të pranishëm, me datë 24/12/2016 ne sallën e Operës dhe baletit në Shkup, u mbajt manifestimi për shpërndarjen e çmimeve të konkursit “Ueb faqja më e mirë e vitit 2016”. Ky manifestim mbahet tashmë shatë […]

L A J M Ë R I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 21.12.2016 merret ky: […]

Letër falenderimi nga Ambasadorja e G...

I nderuari kryetar, zotëri Lata, “Në emër të Ambasadores së Republikës Federale të Gjermanisë, d-r, Christine Althauzer, ju falënderojmë për mikpritjen dhe bujarinë tuaj gjatë vizitës sonë në Komunën e Dibrës. Ambasadorja është […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki