Al MK EN

Kumtesa zyrtare nr.39

Kumtesa zyrtare nr.39

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 26.09.2016 merret ky: […]

K O N K U R S

Në bazë të nenit 50 pika 11 të “Ligjit për vetëadministrimit lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr.5/02, nenit 17 pika 8 e “Statutit të Komunës” së Dibrës sjellur me datë 03.10.2003, Komuna Dibër shpall : […]

N J O F T I M

Thirrje per dorëzimin e ofertave për punë ndërtimore të cilat përfshijnë ndërtimin e rrugës së vjetër për f. Banjisht, Komuna Dibër.
 

 
 
 
 

Kryetari i Komunës M-r Ruzhdi Lata ur...

Në nismë të vitit të ri shkollor, kryetari i Komunës M-r Ruzhdi Lata ju uron të gjithë nxënësve, të gjithë mësimdhënësve dhe prindërve, një vit të mbarë dhe të suksesshëm. “Pas pushimeve ju riktheheni në bankat shkollore për […]

TURNIRI TRADICIONAL DIBRA 2016

            Në kuadër të aktiviteteve tradicionale të manifestimit “Vera Kulturore Dibra 2016” në vazhdim është duke u realizuar turniri në futboll të vogël. Sivjet në këtë turnir marrin pjesë 16 ekipe nga Dibra, fshatrat […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 25.07.2016 merret ky: […]

N J O F T I M

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ‘Plani detal  Urbanistik për pjesën BU 2 dhe BU 9, Komuna Dibër’.   Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik Plani detal urbanistik për […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.06.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 37 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki